Teologiske indlæg


Her følger i kronologisk rækkefølge en række tekster, som frit kan downloades og kopieres.


Om dåben - en debatbog, der tager folkekirkens dåbslære under kærlig behandling (1998)

Dåben i sidelys fra lutherske nabokirker - artikel i Præsteforeningens Blad (1998)
Biskoppernes problematiske dåbsteologi - artikel i Præsteforeningens Blad (2001)
Nu gælder det liturgi og ritualer - kronik i KD (2003)
Skrivelse til samtlige biskopper (2003)
Dåbsteologiske udfordringer - artikel i Præsteforeningens Blad (2009)

En mere dækkende trosbekendelse - artikel i Præsteforeningens Blad (2010)
Opfordring til biskopperne om liturgisk konference (2010)
Liturgisk topstyring er en anakronisme - artikel i Præsteforeningens Blad (2011)

Folkekirkens liturgiske hængeparti - kronik i KD (2015)
Det mishandlede dåbsritual - artikel i KD (2017)
På tide med en reform af gudstjenesten - kronik i KD (2019)

Forslag til vejledende standardliturgi - indsendt til den liturgiske mailbox (2019)
Dåbsritualet er problemet - ikke dåben! Artikel i Præsteforeningens Blad (2019)
Menighedsrådet og liturgidebatten. Artikel i Menighedsrådenes Blad (2019)

Hvordan ser biskopperne på dåbsritualet? Indlæg i Kristeligt Dagblad (2020)
Fri, men fast højmesse. Indlæg i Kristeligt Dagblad (2022)
Har biskopperne helt opgivet at forny højmessen? Kronik i Kristeligt Dagblad (2022)

Autoriserede kollekter er en anakronisme. Artikel i Præsteforeningens Blad (2023)
Nyt forslag til dåbsritual er spændende, men ufærdigt. Debatindlæg på www.kirke.dk (11.04.2023)
Giv højmessen fri i en toårig forsøgsperiode! Debatindlæg på www.kirke.dk (11.05.2023)
Biskopper spænder ben for liturgisk fornyelse. Debatindlæg på www.kirke.dk (31.05.2023)
Samordning af gudstjenester skal redde orgelmusik i kirken. Kommentar i Kristeligt Dagblad (19.06.2023)

Kommissorium blottet for lidenskab. Kommentar i Kristeligt Dagblad (12.07.2023)
Dåben set gennem dramaturgiske briller. Debatindlæg på www.kirke.dk (13.07.2023)
Vis større tillid til præsterne Kronik i Kristeligt Dagblad (07.08.2023)
Er læren om retfærdiggørelse ved at være udtjent? Debatindlæg på www.kirke.dk (15.08.2023)

Lad os dog få en ordentlig højmessereform! Debatindlæg på www.kirke.dk (26.09.2023)
Dåbsritualet er i konflikt med sakramentlæren. Debatindlæg i Præsteforeningens Blad (29.09.2023)
Sæt fortællingen om Jesu dåb i centrum af nyt dåbsritual. Debatindlæg på www.kirke.dk (23.10.2023)

Ja, dåbspagten skal betones i nyt ritual, men det har ikke meget med trosbekendelsen at gøre. Debatindlæg på www.kirke.dk (02.11.2023)

Trosbekendelsen som fast led i gudstjenesten er en misforståelse! Debatindlæg på www.kirke.dk (20.02.2024)
Opfordring til biskopperne: Inddrag præsterne i højmessens fornyelse. Debatindlæg på www.kirke.dk (27.03.2024)
Konfirmationen snylter på dåben. Debatindlæg på www.kirke.dk (29.05.2024)


Til siden "Opbyggelige tekster" (Prædikener fra Norup-Hasmark-Krogsbølle)

Til startsiden "www.georganist.dk"

Om forfatteren

Født i 1945. Sognepræst på Nordfyn 1971-2008.
PO-uddannelse fra Løgumkloster Kirkemusikskole med eksamen maj 2004.
2009-2022 ansat som organist i Særslev-Ejlby-Melby på Nordfyn.
Har komponeret salmemelodier, orgelkoraler og -præludier samt lavet en del korsatser.

Georg Klinting
Munke Mose Allé 1 K 2tv
5000 Odense C
tlf. 51 15 79 12

gklinting@gmail.com
www.georganist.dk