Teologiske indlæg


Her følger i kronologisk rækkefølge en række tekster, som frit kan downloades og kopieres.


Om dåben - en debatbog, der tager folkekirkens dåbslære under kærlig behandling (1998)

Dåben i sidelys fra lutherske nabokirker (1998)
Biskoppernes problematiske dåbsteologi (2001)
Nu gælder det liturgi og ritualer (2003)
Skrivelse til samtlige biskopper (2003)
Dåbsteologiske udfordringer (2009)
En mere dækkende trosbekendelse (2010)
Opfordring til biskopperne om liturgisk konference (2010)
Lirutgisk topstyring er en anakronisme. Artikel i Præsteforeningens Blad (2011)

Folkekirkens liturgiske hængeparti (2015)
Det mishandlede dåbsritual - artikel i KD (2017)
Hvad med Jesu egen dåb? - kronik lagt på nettet (2019)
På tide med en reform af gudstjenesten - kronik i KD (2019)

Reform af gudstjenesten i sigte? - kronik lagt på nettet (2019)
Forslag til vejledende standardliturgi - indsendt til den liturgiske mailbox (2019)
Dåbsritualet er problemet - ikke dåben! Artikel i Præsteforeningens Blad (2019)
Menighedsrådet og liturgidebatten. Artikel i Menighedsrådenes Blad (2019)

Hvordan ser biskopperne på dåbsritualet? Indlæg i Kristeligt Dagblad (2020)
Fri, men fast højmesse. Indlæg i Kristeligt Dagblad (2022)
Er liturgiprojektet ved at gå i sig selv? Indlæg i Præsteforeningens Blad (2022)

Autoriserede kollekter er en anakronisme. Artikel i Præsteforeningens Blad (2023)


Til siden "Opbyggelige tekster"

Til startsiden "www.georganist.dk"

Om forfatteren

Født i 1945. Sognepræst på Nordfyn 1971-2008.
PO-uddannelse fra Løgumkloster Kirkemusikskole med eksamen maj 2004.
I 2009 ansat som organist i Særslev-Ejlby-Melby på Nordfyn.
Har komponeret salmemelodier, orgelkoraler og -præludier samt lavet en del korsatser.

Georg Klinting
Munke Mose Allé 1 K 2tv
5000 Odense C
tlf. 51 15 79 12

gklinting@gmail.com
www.georganist.dk