MidiEdit - Download side


Installering af MidiEdit version 5.04

Download programpakke MidiEdit_5.04.zip

Windows kommer formentlig med en advarsel, når man klikker på dette link. Denne advarsel skal du se bort fra.

1. Udpak/flyt filerne til den mappe, der skal bruges til arbejdet med midi-filerne.
2. Klik på skriftfonten - MidiEdit2013.ttf - som MidiEdit skal bruge, og installer den.
3. Nu er programmet for så vidt klar til brug, og der skulle gerne komme et nodesystem på skærmen, når man klikker på programfilen MidiEdit.exe. Det er sikkert praktisk at lave en genvej og placere den på skrivebordet.

Og så bør man straks installere NWPlayer samt LilyPond for at få den fulde fornøjelse af MidiEdit.

Bagefter kan man med fordel installere Frescobaldi og evt. EasyABC.

Hent evt. blot selve MidiEdit.exe version 5.04     Programfilen alene
Hent blot hjælpefilen til MidiEdit version 5.00:    Hjælpefilen alene

Installering af NWPlayer version 1.75b

nwpsetup.exe - filen som installerer NWPlayer.exe. Fylder ca 534 Kb.

1. Download filen.
2. Klik på nwpsetup.exe, og lad den installere NWPlayer i den foreslåede mappe.
3. Der kommer formentlig automatisk en genvej til NWPlayer på skrivebordet.
NWPlayer skulle nu gerne kunne spille de medfølgende demofiler (NoteWorthys egne .nwc filer, som NWPlayer også kan læse ud over .mid filer).
Er der ingen lyd, må du kigge nærmere på din computers lydopsætning.

4. Gå nu til den mappe, hvor MidiEdit er placeret. Klik på MidiEdit.exe.
Åbn en af de medfølgende midifiler. Tryk på F2. Afspilningen starter med det samme,
forudsat at NWPlayer.exe er placeret, hvor MidiEdit forventer det.

Hvis du kører Windows XP skal den første linje i MidiEdit.cfg sikkert rettes til:
c:\programmer\NoteWorthy Player\NWPlayer.exe
(Brug Notepad eller et andet tekstprogram hvis der skal rettes i MidiEdit.cfg)

5. Hvis tingene virker, er tiden inde til at hente demofiler.zip - en pakke med midifiler.
Pak filerne ud nu og brug dem som materiale, når du afprøver de forskellige menupunkter i MidiEdit. Brug i øvrigt den kortfattede manual, som åbnes med F1, til at få overblik over programmets muligheder.

Installering af LilyPond version 2.18.2 - erstatter version 2.14.2

LilyPond - windows version - installationsfil. Fylder ca 26 Mb.

1. Filen downloades, og programmet installeres i den foreslåede mappe.
2. Åbn en fil i MidiEdit. Vælg en af "Create Score" mulighederne i File-menuen.
I løbet af få sekunder ligger der en .ly fil og en .pdf fil i samme mappe som midifilen.
Det forudsætter selvfølgelig, at MidiEdit kan finde LilyPond programmet.

Hvis du kører Windows XP skal den tredje linje i MidiEdit.cfg sikkert rettes til:
c:\programmer\LilyPond\usr\bin\lilypond-windows.exe

Installering af Frescobaldi version 2.18.1 - erstatter version 2.06.1

Frescobaldi - windows version - installationsfil. Fylder ca 13 Mb.

1. Filen downloades, og programmet installeres i den foreslåede mappe.
Svar ja til, at programmet må associeres med .ly filer.
2. Lav en genvej til Frescobaldi på skrivebordet.
Så vidt jeg husker, laves den ikke automatisk ved installeringen.
3. Nu er programmet klar til at indlæse .ly filer, modificere dem
og lade LilyPond lave nye .pdf filer af dem.

God fornøjelse!

Installering af EasyABC

Setup filen til EasyABC - installationsfil, fylder ca. 12 Mbyte

1. Download filen.
2. Klik på setup-filen og lad den installere EasyABC i den foreslåede mappe.
3. .abc filer bliver formentlig automatisk associeret med EasyABC programmet.
Hvis ikke, må man gå ind i kontrolpanelet og få associeringen etableret.
Ellers kan MidiEdit ikke få kontakt med EasyABC

Hent evt. manualen til abc-formatet: abcplus_en.pdf

Under Ubuntu 14.04 LTS (Linux) - Opdateret april 2018

1. Det er en forudsætning, at "Wine" er installeret. Hvis du ikke allerede har installeret "Wine", så gå ind i Ubuntus Software Center og følg anvisningerne. (Der skal være netadgang). Du skal også installere filhåndteringsprogrammet "Gnome Commander" for at få bekvem adgang til det skjulte windows-system under "Wine".

2. Kopier "nwpsetup.exe" til et midlertidigt sted eller lad den blive på USB-nøglen. Højreklik på filen og vælg "Wine Programstarter" til at åbne og installere NWPlayer.
Når installationen har fundet sted, er der sikkert automatisk kommet en genvej til NWPlayer på skrivebordet. Tjek lige, at NWPlayer kan afspille de medfølgende demofiler (.nwc filer).

3. Nu er tiden inde til at installere MidiEdit. Kopier først MidiEdit2013.ttf til fontmappen i det windows-system, som Wine har oprettet. Brug "Gnome Commander" og sæt den til at vise skjulte filer. Indgangsdøren til windows-systemet er nemlig den skjulte mappe med navnet .wine .

4. Kopier derefter MidiEdit.exe, MidiEdit.cfg, MidiEdit_Text.exe til et sted, hvor det er bekvemt at have midifiler liggende, fx i standardmappen: /home/brugernavn/Musik .

5. Der skal laves en genvej til MidiEdit på skrivebordet. Det gøres således:
Gå ind i mappen /usr/share/applications, højreklik på ikonet for "Wine Programstarter", vælg "Kopier" og opret en genvej på skrivebordet med Ctrl+V.

6. Ved højreklik på genvejen skal du nu rette indholdet til. I kommandolinjen skal der stå: wine start /unix "/home/georg/Musik/MidiEdit.exe" (hvor "georg" naturligvis skal udskiftes med dit eget Ubuntu-brugernavn). Tjek om genvejen virker. Der skulle gerne komme et blankt nodesystem til syne, hvis ellers fontfilen er blevet kopieret til mappen "Fonts" under windows.

7. Nu skal NWPlayer kobles på. Det nemmeste er at finde den mappe, hvor NWPlayer er installeret og derfra kopiere følgende 4 filer til mappen, hvor MidiEdit.exe befinder sig:

     NWMID32B.DLL, NWMID95B.DLL, NWMID95B.DLT og NWPlayer.exe.

I filen MidiEdit.cfg skal 1. linje rettes til: NWPlayer.exe og 3. linje skal være blank.
MidiEdit skulle herefter kunne åbne NWPlayer for playback.
Hvis lyden er forsvundet, får du brug for at åbne "Wine tricks". Vælg "Select the default wineprefix" - OK. Dernærst "Change Wine settings" - OK. Sæt flueben ved "Set sound driver to ALSA". Afslut "Wine tricks". Så skulle lyden være tilbage igen. Hvis ikke, så prøv at installere soundfont programmet Timidity++ (Det kan ske fra Ubuntus Software Center)

Ovennævnte procedure har jeg fået til at fungere på flere gamle maskiner.

God fornøjelse!

LilyPond og Frescobaldi under Ubuntu

Lad Ubuntus Software Center gøre arbejdet. Find "Frescobaldi" og vælg installér. Både LilyPond og Frescobaldi bliver nu installeret i ét hug.
Programmet er klar til brug. Men det er praktisk at have en genvej på skrivebordet.
Du skal nemlig bruge Frescobaldi, hver gang du skal have LilyPond til at lave en .pdf fil for dig. Det går ikke helt så automatisk som under windows.

Genvejen laver du ved at gå ind i /usr/share/applications, finde Frescobaldi-genvejen og kopiere den til skrivebordet.

God fornøjelse!

Skriv gerne om erfaringer med programmet

Har du spørgsmål om programmets brug, evt. forslag til forbedringer, så send gerne en mail til mig. Se mailadressen nederst på siden.


Om programudvikleren

Født i 1945. Sognepræst på Nordfyn 1971-2008.
PO-uddannelse fra Løgumkloster Kirkemusikskole med eksamen maj 2004.
I 2009 ansat som organist i Særslev-Ejlby-Melby på Nordfyn.
Har komponeret salmemelodier, orgelkoraler og -præludier samt lavet en del korsatser.

Georg Klinting
Mågevej 23
5450 Otterup
tlf. 64 82 10 10 / mobil 51 15 79 12

gklinting@gmail.com
www.georganist.dk