GEORGANIST - organistens og præstens side

Kirkemusik til fri brug

Nye melodier til gamle og nye salmer i DDS
Salmeforspil til melodier i DDK
Alternative harmoniseringer til DDK
Orgelkoraler til gudstjenestebrug

Motetter til gudstjenestebrug
Evangelisk kantate for SATB kor med strygere og/eller orgel
Frie kompositioner og bearbejdelser for orgel
Sange og folkemelodier bearbejdet for orgel

Liturgiske elementer i forskellige tonelejer
Johann Sebastian Bach
Thorvald Aagaard
Heinrich Schütz

MidiEdit version 5.20 - gratis musikprogram

Teologi

GUDSTJENESTEN - forslag til standardliturgi
DÅBEN - et ritualforslag
KONFIRMATONEN - et ritualforslag
OM DÅBEN - en debatbog
TROSBEKENDELSE - en mere dækkende bekendelse

FOLKEKIRKENS LITURGI - en samlemappe med debatindlæg
OPBYGGELIGE TALER - en samlemappe med prædikener

Forskelligt

Autoriserede kollekter er en anakronisme - artikel 2023 i Præsteforeningens Blad

Har biskopperne helt opgivet at forny højmessen? - kronik 2022 i Kristeligt Dagblad

Tale om asyl holdt 4. oktober 2022 foran Odense Rådhus

Hvem har givet despoter magt? - salme/motet skrevet i november 2022
NYE NODER ELLER TEKSTER - fortløbende fortegnelse

Hjemmesiden

er redigeret af Georg Klinting

organist, tidligere sognepræst.


Send mail til webmaster

Opdateret 20.03.2023