Forspil til Den danske koralbog


Salmeforspillet skal tjene salmesangen. Det skal fortælle menigheden, hvilken melodi der nu kommer, samt angive tempo og toneart. Forspillet skal også give menigheden tid til at slå op i salmebogen.

Der er mange måder at lave forspil på, men her kommer en stribe, som frit kan downloades og kopieres uden begrænsninger af nogen art. De er ordnet efter Den danske koralbogs melodiangivelser og med de tilsvarende numre. Tonearten er som udgangspunkt koralens toneart i DDK. Mange forspil findes i en eller flere alternative tonearter.

ALLE FORSPIL KAN DOWNLOADES I SAMLET PAKKE - KLIK PÅ DENNE LINJE

Aldrig er jeg uden våde (DDK 8) Bb-dur  
Alle mine kilder skal være hos dig (DDK 10) C-dur  
Almagts Gud, velsignet vær (DDK 12) Eb-dur  
Almindelig er Kristi kirke (DDK 13) F-dur  
Alt hvad, som fuglevinger fik (DDK 15) F-dur Eb-dur 
Alt står i Guds faderhånd (DDK 16b) D-dur  
Alt står i Guds faderhånd (DDK 17) D-dur  
Barn Jesus i en krybbe lå (DDK 23) D-dur  
Befal du dine veje (DDK 24b) E-frygisk  
Behold os, Herre, ved dit ord (DDK 25) E-mol  
Bliv hos os, når dagen hælder (DDK 28) C-dur  
Bryd frem, mit hjertes trang at lindre (DDK 31) D-dur  
Dagen går med raske fjed (DDK 34) D-dur C-dur 
De hellig tre konger så hjertensglad (DDK 38) G-dur  
Den klare sol går ned (DDK 43) C-mol  
Den mørke nat forgangen er (DDK 46) Eb-dur D-dur 
Denne er dagen, som Herren har gjort (DDK 47) F-dur Eb-dur 
Den signede dag (DDK 48) C-dur Bb-dur 
Den store hvide flok vi se (DDK 52) C-dur  
Den store mester kommer (DDK 55) Eb-dur D-dur 
Den yndigste rose er funden (DDK 58) F-dur Eb-dur D-dur
Der er en vej, som verden ikke kender (DDK 59) D-dur  
Der sad en fisker så tankefuld (DDK 62) Eb-dur D-dur 
Der står et slot i vesterled (DDK 64) F-dur  
Det er så yndigt at følges ad - for to (DDK 68) Eb-dur  
Du, Herre Krist (DDK 96) C-dur  
En bondemand går ud at så (DDK 112) Eb-dur  
En rose så jeg skyde (DDK 115) F-dur Eb-dur 
Et lidet barn så lysteligt (DDK 125) Bb-dur  
Et trofast hjerte, Herre min (DDK 126) G-dur F-dur 
Fra Himlen højt kom budskab her (DDK 135) C-dur  
Fryd dig, du Kristi brud (DDK 142) E-mol D-mol 
Frydetonen går mod tronen (DDK 144) D-dur  
Gak ud, min sjæl, betragt med flid (DDK 148) D-dur C-dur 
Giv mig, Gud, en salmetunge (DDK 150) F-dur Eb-dur 
Gud, efter dig jeg længes (DDK 158b) F-dur  
Gud Helligånd! o kom (DDK 161) G-mol  
Guds godhed vil vi prise (DDK 169) G-dorisk  
Gud skal alting mage (DDK 172) C-mol  
Gud skal alting mage (DDK 173) F-dur  
Gud ske tak og lov (DDK 175) C-dur  
Gør døren høj, gør porten vid (DDK 186) G-dur F-dur 
Hellig, hellig, hellig! (DDK 192) D-dur  
Helligånd, de frommes glæde (DDK 193) D-dur  
Her kommer, Jesus, dine små (DDK 195) Eb-dur  
Herre Gud! Dit dyre navn og ære (DDK 199) F-dur  
Herre, jeg har handlet ilde (DDK 204) E-mol  
Herre Jesus, vi er her (DDK 205) F-dur  
Herren af søvne opvågned, opsprang (DDK 206) Bb-dur  
Her ser jeg da et lam at gå (DDK 213) E-dur Eb-dur 
Her vil ties (DDK 214) F-dur Eb-dur D-dur
Hil dig, frelser og forsoner (DDK 216) G-dur F-dur 
Himlene, Herre, fortælle din ære (DDK 218) D-dur  
Hjerte, løft din glædes vinger (DDK 219) D-dur  
Hvilestunden er i vente (DDK 224) C#-mol C-mol 
Hvo ikkun lader Herren råde (DDK 225) G-mol  
Hvorledes skal jeg møde (DDK 228) Bb-dur  
Hyggelig rolig (DDK 230) G-dur F-dur 
I al sin glans nu stråler solen (DDK 239) F-dur Eb-dur 
I kvæld blev der banket på Helvedes port (DDK 250) C-mol  
I østen stiger solen op (DDK 254) G-dur F-dur 
Jeg ved en blomst så favr og fin (DDK 274) D-dur  
Jeg ved, på hvem jeg bygger (DDK 276) Ab-dur G-dur F-dur
Jeg vil din pris udsjunge (DDK 278b) F-dur Eb-dur D-dur
Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund (DDK 281) Eb-dur  
Jesus, dine dybe vunder (DDK 285) F-dur Eb-dur D-dur
Jesus er mit liv i live (DDK 287) D-dur C-dur 
Kirken den er et gammelt hus (DDK 304) C-dorisk  
Kirken er som Himmerige (DDK 305) F-dur  
Kom, Gud Helligånd, kom brat (DDK 313) D-dur C-dur 
Kraften fra det høje (DDK 323) D-dur C-dur 
Kærlighed fra Gud (DDK 327) D-dur  
Kærligheds og sandheds Ånd (DDK 328) F-dur Eb-dur 
Lover den Herre, den mægtige konge med ære (DDK 338) F-dur Eb-dur 
Lovsynger Herren. min mund og mit indre (DDK 341) D-dur C-dur 
Lyksaligt det folk, som har øre for klang (DDK 344) E-mol D-mol 
Lysets engel går med glans (DDK 345) F-dur  
Lær mig, o skov, at visne glad (DDK 346) F-dur  
Mindes vi en fuldtro ven (DDK 356) D-dur C-dur 
Min død er mig til gode (DDK 357) D-dur C-dur 
Min mund og mit hjerte (DDK 365) E-mol  
Morgenstund har guld i mund (DDK 370) Eb-dur  
Morgenstund har guld i mund (DDK 371) D-dur C-dur 
Nu bede vi den Helligånd (DDK 379) F-dur  
Nu blomstertiden kommer (DDK 381) F-dur  
Nu falmer skoven (DDK 383) G-dur F-dur 
Nu rinder solen op af østerlide (DDK 393) D-dur C-dur 
Nu takker alle Gud (DDK 399) Eb-dur D-dur 
Nu titte til hinanden (DDK 400) D-dur C-dur 
O, Gud, du ved og kender (DDK 420) E-mol D-mol 
O, Gud ske lov til evig tid (DDK 423) E-mol  
O, havde jeg dog tusind tunger (DDK 424) Eb-dur  
O, Herre Krist! dig til os vend (DDK 427) F-dur Eb-dur 
O, hjertekære Krist (DDK 428) C-dorisk  
O kristelighed (DDK 432b) Bb-dur A-dur 
O, lad din ånd nu med os være (DDK 433) F-dur  
Om alle mine lemmer (DDK 434) F-dur  
Op, al den ting (DDK 436) D-dur C-dur 
Op, alle, som på jorden bor (DDK 438) Eb-dur  
Op dog, Zion, ser du ej (DDK 439) D-dur C-dur 
På Gud alene (DDK 451) C-dur  
Påskeblomst, hvad vil du her? (DDK 454) D-dur  
Påskemorgen slukker sorgen (DDK 455) D-dur  
Se, vi går op til Jerusalem (DDK 466) F-mol  
Sig månen langsomt hæver (DDK 467) F-dur Eb-dur 
Som forårssolen morgenrød (DDK 475) Ab-dur G-dur 
Som tørstige hjort monne skrige (DDK 479) F-dur  
Sorrig og glæde de vandre tilhobe (DDK 483) H-mol  
Sov sødt, barnlille (DDK 485) E-mol D-mol 
Stat op, min sjæl, i morgengry (DDK 487) Eb-dur  
Stille er min sjæl til Gud (DDK 488) D-dur  
Tag det sorte kors fra graven (DDK 495) Ab-dur G-dur 
Tak og ære være Gud (DDK 497) D-dur  
Til himlene rækker din miskundhed, Gud (DDK 502) D-dur C-dur 
Til vor lille gerning ud (DDK 504) D-dur C-dur 
Udrust dig, helt fra Golgata (DDK 515) C-mol  
Vidunderligst af alt på jord (DDK 533) C-dur  
Vor Gud han er så fast en borg (DDK 544b) C-dur Bb-dur 
Vær du mig nær (DDK 557) Eb-dur  
Vær velkommen, Herrens år (DDK 561) I F-dur Eb-dur D-dur
Vær velkommen, Herrens år (DDK 561) II F-dur Eb-dur D-dur
Vågn op og slå på dine strenge (DDK 563) Bb-dur  
Ånden opgav enkesønnen (DDK 568) D-mol C-mol 

Om komponisten

Født i 1945. Sognepræst på Nordfyn 1971-2008.
PO-uddannelse fra Løgumkloster Kirkemusikskole med eksamen maj 2004.
2009-2022 ansat som organist i Særslev-Ejlby-Melby på Nordfyn.
Har komponeret salmemelodier, orgelkoraler og -præludier samt lavet en del korsatser.

Georg Klinting
Munke Mose Allé 1 K 2tv
5000 Odense C
tlf. 51 15 79 12

gklinting@gmail.com
www.georganist.dk