MidiEdit - gratis nodeprogram specielt udviklet til organister


Seneste version er 5.20. Det medfølgende tekstprogram er version 2.00.

MidiEdit er som skræddersyet til organisten, der i en fart skal lave et nodeblad til en almindelig koralsats.

MidiEdit arbejder med et udvidet midiformat, som kan gemme informationer om fermater, taktstreger af forskellig art, harmonisk tydning (fx om en tone er gis eller as) og andet, som almindelige midifiler ikke kan registrere. Alligevel kan MidiEdit's midifiler indlæses i alle gængse musiknotationprogrammer uden problemer.

Idéen er netop, at man ved hjælp af MidiEdit kan koncentrere sig om musikken i kompositionsfasen. Når tiden så kommer til udprint, vælger man ét af to: Enten exporterer man midifilen til et af de gængse notationsprogrammer - eller man bruger den indbyggede exportfunktion til "LilyPond", som er et freeware musiknotationsprogram med fremragende layoutmæssige muligheder. Vælger man det sidste, er vejen fra midifil til færdigt nodelayout meget kort.

Fra og med version 4.00 kan MidiEdit også samarbejde med freewareprogrammet EasyABC, der benytter .abc formatet. Det er knapt så avanceret som LilyPond og kan til visse opgaver være lettere at arbejde med.

MidiEdit kan indlæse andre midifiler end sine egne. Men midifiler er så mange slags. Visse filer kræver konvertering til almindeligt 4-spors format. MidiEdit har en "Split Track" funktion, der i nogle tilfælde kan "redde" en importeret fil.

MidiEdit har sin force i at være et redskab til at skrive midifiler helt fra grunden. Intelligente playback funktioner hjælper til at give maximal musikalsk føling med det, man sidder og skriver. Blot et tastetryk, og straks er en fremragende freeware midiplayer fra "NoteWorthy SoftWare, Inc." i gang med at afspille ens noder.

Fra og med version 4.80 kan MidiEdit afspille becifringer. Desuden er MidiEdit blevet udstyret med en halvautomatisk koralharmoniserings-funktion, der letter skrivearbejdet betydeligt, når der skal laves en firestemmig sats til en melodi!

Læs mere om MidiEdit nedenfor eller gå direkte til DOWNLOAD for at hente programfilerne.

Der er på nyhedssiden links til pakker med DDS-DDK koraler, som MidiEdit/MidiEdit_Text kan omsætte til pdf-filer ved hjælp af freeware programmet LilyPond. Der kan lægges salmetekst på nodearkene - både som tekstblokke og som lyriklinier mellem noderne. Og der kan laves "messenoder" uden nodehalse og uden taktstreger.


Download pakke med salmeteksterne som rtf-filerSkærmbilleder af MidiEdit under Windows 7

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at nogle skærmbilleder på mindre afgørende punkter afviger fra seneste version af MidiEdit


Programmet åbner op med en blank side i C-dur og 4/4 takt. Toneart og taktart kan ændres med et par tastetryk,
og sopranstemmen kan straks skrives ind fra computerens tastatur - helt uden brug af mus!
Det foregår stort set med brug af de fire piletaster.
Den rektangulære boks nederst til venstre viser nodeværdien af den node/pause, der er valgt.
Den blå pil svarer til markøren i et tekstprogram. Den markerede node (hvis der er nogen) bliver blå.
Den aktive stemmes noder (her sopranstemmens) gengives mørkere end de passive stemmers noder.
I playback menuen er her valgt "Prev Passage Slow Motion" (med genvejen Shift+Ctrl+F2)
"Fermata 1 x" betyder, at eventuelle fermatnoder afspilles uden forlængelse
Hvis fermatnoder skal afspilles med forlængelse, vælges 2 x eller 3 x.
MidiEdit har lavet en midlertidig fil "$$$.mid" som NWPlayer.exe nu er i gang med at afspille.
NWPlayer lukker sig selv, når sidste tone er afspillet - eller hvis man forinden afbryder med Esc.
"Note Input" menuen viser, hvorledes nodeværdien af nye noder afgøres med simple tastetryk.
En nyttig funktion især til romantikkens koraler er menupunktet "Dotted Temp", som fx bevirker, at en punkteret 1/4 node
efterfølges af en 1/8 node og atter derefter en 1/4 node uden punktering.
Med Ctrl+F6 kan salmetekst tilføjes på nodearket i kolonner. Teksten må forinden være indlæst i et tekstprogram og kopieret til Clipboard.
Tekstvinduet i MidiEdit er blot et "monitor-vindue" og ikke et "redigeringsvindue".
Vælg antal kolonner. To er som oftest passende ved højformat og tre ved tværformat.
Nu skal vi have printet musikken ud. I "File" menuen vælges eksempelvis "Create Piano Score Landscape" (Ctrl+P).
MidiEdit laver en .ly fil og sætter dernæst lilypond-windows.exe i gang med at eksekvere den.
I løbet af et par sekunder har lilypond-windows.exe lavet en .pdf fil, som man straks kan få at se ved tryk på F7.

Er resultatet ikke tilfredsstillende, da luk vinduet med .pdf filen, gå ind i "Score" menuen, vælg "LilyPond Score Layout" (Alt+S, L)
og ret størrelsen af de 4 marginer samt evt. også størrelsen af musikfonten. Gentag derefter "Create Piano Score Landscape" (Ctrl+P).
Salmetekst kan også indføjes på nodearket som lyriklinier mellem noderne. Hent teksten ind fra Clipboard med Alt+F6.
Når antallet af lyriklinier er fastsat, skal teksten sandsynligvis orddeles for at få stavelserne fordelt korrekt. Hertil bruges den integrerede texteditor, som aktiveres med Shift+Alt+F6.Skærmbilleder af MidiEdit_Text under Windows 7


Tekstprogrammet har her åbnet en tekstfil (Salmer 1-14.rtf), som er hentet fra ministeriets hjemmeside.
Teksten er fyldt med tabuleringer og ekstra mellemrum. Til brug i nodeark er det ønskeligt at få skrællet indrykningerne bort.
Der vælges nu kommandoen "Remove Tabs and Spaces" (Ctrl+Alt+Space).
Et par sekunder efter ser teksten ud som vist. Den kan gemmes som RichText fil (.rtf) eller simpel tekstfil (.txt),
og markerede tekstafsnit kan kopieres til Clipboard med Ctrl+Ins eller Ctrl+C.

Skærmbilleder af Frescobaldi - et nyttigt program til LilyPond-filer


LilyPond-filerne er en slags tekstfiler, der i scriptform fortæller lillypond-windows.exe om nodearkets form og indhold.
Man kan rette i disse filer lige fra spørgsmål om papirformat og marginer til selve musikkens indhold og præsentation.
Til dette formål er Frescobaldi - ligeledes et gratisprogram - nyttigt som en hjælp til at håndtere LilyPond-sprogets hemmeligheder og finurligheder.
Blot for at vise, hvor let man kan få sin firestemmige koral udskrevet som triosats. Man lader simpelthen MidiEdit bestille, at musikken skal exporteres som triosats.
Lyriktekst kan indsættes ved hjælp af Frescobaldi. En indbygget dansk orddeling deler næsten alle ord korrekt. Hvad der mangler, kan man hurtigt rette manuelt.
Måske er det bare melodistemmen, der ønskes skrevet ud. Også dette kan lade sig gøre takket være en af de seks prædefinerede opsætninger, der er at vælge imellem.
Jeg viser en koral af Johann Sebastian Bach som eksempel på, hvor fint stemmekryds behandles. Vinduet til venstre antyder, hvor enkelt det basale scriptsprog i grunden er i LilyPond. Men LilyPond rummer også avancerede muligheder i et omfang, der næsten kan tage pusten fra en. Disse muligheder behøver man dog kun sætte sig ind i, hvis man har lyst til det. Med MidiEdit kan man uden videre tage LilyPond i praktisk anvendelse.

Skærmbilleder af MidiEdit under Linux


Her er et skærmbillede fra en maskine, der kører med en Ubuntu version af Linux.
Som man ser, bruger Ubuntu hjælpeprogammet "Wine" til at etablere et slags Windows-miljø, som sætter en lang række Windows-programmer i stand til at køre ganske udmærket, på trods af at det overordnede operativsystem er en version af Linux.
NoteWorthys NWPlayer.exe kører fint under Wine.
Frescobaldi findes (ligesom LilyPond) i en "rigtig" Linux-udgave og behøver derfor ikke at køre under Wine.Om programudvikleren

Født i 1945. Sognepræst på Nordfyn 1971-2008.
PO-uddannelse fra Løgumkloster Kirkemusikskole med eksamen maj 2004.
2009-2022 ansat som organist i Særslev-Ejlby-Melby på Nordfyn.
Har komponeret salmemelodier, orgelkoraler og -præludier samt lavet en del korsatser.

Georg Klinting
Munke Mose Allé 1 K 2tv
5000 Odense C
tlf. 51 15 79 12

gklinting@gmail.com
www.georganist.dk