Alternative harmoniseringer til Den danske koralbog


Menighedens salmesang er normalt enstemmig. I princippet kan den klare sig uden anden musikalsk støtte end en habil forsanger, men det normale er jo, at menigheden har en organist til at lede menighedens salmesang.

Det ledsagende orgelspil er almindeligvis firestemmigt, idet salmemelodien er iklædt en harmonisk dragt, som giver musikken større fylde og desuden understøtter menighedens opfattelse af melodien. Den firestemmige orgeludsættelse skal tjene salmens melodi. Den danske koralbog er det officielle bud på salmespillet i kirken. Men ved passende anledninger kan en ny harmonisk iklædning bruges til sætte fornyet fokus på en kendt salme. Et eksempel: Når man synger 'Den signede dag' ved en konfirmationsgudstjeneste, kunne man måske i dagens anledning ønske at øge salmens festlighed ved at bruge en mere festlig harmonisering end den sædvanlige i koralbogen.

I det følgende kommer nogle alternative harmoniseringer, som frit kan downloades og kopieres uden begrænsninger af nogen art. De er ordnet efter Den danske koralbogs melodiangivelser og med de tilsvarende numre. I nogle tilfælde består ændringerne kun i et antal akkordomlægninger, der er foretaget for at undgå dyb tenor i tertsafstand til bas. I andre tilfælde er der tale om mere eller mindre alternativ harmonik. Ved nogle af mine forslag har jeg anført de bagvedliggende overvejelser.

Nederst på siden bringes nogle alternative melodier til salmer i Den danske salmebog.


ALLE NODER KAN DOWNLOADES I SAMLET PAKKE - KLIK PÅ DENNE LINJE

DDK_14

Almægtige og kære Gud (DDK 14)

Denne sats er lettere at spille end koralbogens, som er besværlig på grund af mange harmoniske variationer og en inkonsekvent rytmik i understemmerne.

Men et uløst problem står tilbage:

De lange omkvæd klæder den gamle ærværdige melodi, men de gør den i forvejen lange salme for lang at synge uden opdeling eller forkortning.
Mit løsningsforslag er en ny melodi uden omkvæd til mellemversene, således at kun første og sidste vers synges på den gamle koral.

Se den særlige udgave nederst på siden.
           
C-dur
           
           

           
DDK_15

Alt hvad som fuglevinger fik (DDK 15)

Enkelte omlægninger for at undgå dyb tenor i tertsafstand til bas.
           
F-dur
           
           

           
DDK_17

Alt står i Guds faderhånd (DDK 17)

D-dur  
DDK_19

At sige verden ret farvel (DDK 19)

Koralbogens harmonisering synes jeg taber intensitet i tredie sidste og anden sidste takt. Det har jeg rådet bod på og samtidig foretaget et række omlægninger i de første tre takter for at mindske afstanden mellem sopranstemmen og tenorstemmen.
Eb-dur  
DDK_43

Den klare sol går ned (DDK 43)

Lettere at spille end koralbogens sats, og jeg synes, den lyder lige så godt.
C-mol  
DDK_48

Den signede dag med fryd vi ser (DDK 48)

Denne udsættelse har en jazz-inspireret harmonik med trinvis basgang og udstrakt brug af fireklange. Jeg tror, det moderne musik-øre accepterer temmelig meget i retning af spændingsfyldte fireklange, blot fireklangene er logisk begrundet i understemmernes melodiføring.
C-dur Bb-dur
DDK_58

Den yndigste rose er funden (DDK 58)

F-dur Eb-dur
DDK_68

Det er så yndigt at følges ad for to (DDK 68)

Mindre hoppende tenorstemme og derfor lettere at spille.
Eb-dur  
DDK_132

For dig, o Herre, som dage kun (DDK 132)

Barnekows melodi giver rige muligheder for mere eller mindre vellykkede modulationer. De gængse harmoniseringer lader melodien lande på en E-dur akkord i takt 4 for derefter via optakt i A-dur at gå videre til D-mol i takt 5. Jeg synes, dette harmoniske 'farveskift' er for voldsomt, og foreslår derfor at lade optakten forblive i E-dur, idet jeg samtidig ændrer den påfølgende akkord fra Dm til Dm7.

En anden væsentlig ændring er, at jeg flytter G7-akkorden (dominant-septimakkorden) fra takt 7's begyndelse et skridt baglæns, således at den nu falder på et ubetonet slag og dermed bliver knapt så pågående.
C-dur  
DDK_143

Frydeligt med jubelkor (DDK 143)

Jeg forstår ikke koralbogens harmonisering og synes ikke, den klæder melodien.
F-dorisk  
DDK_145

Fuglen har rede, og ræven har grav (DDK 145)

Laubs melodi er så udpræget en melodi i balladestil. Den lægger i virkeligheden mere op til guitarledsagelse end orgelledsagelse. Men når nu opgaven er at spille salmen på kirkens orgel, kan man konstatere, at koralbogens harmonisering har fuld akkord på hver tone i melodien, endda med talrige akkordgentagelser. Det virker ubehjælpsomt og uinspireret.

Her er en alternativ harmonisering, som insisterer på, at melodien i virkeligheden har kirketonalt (dorisk) præg, skønt melodien er noteret i simpel D-mol.
D-mol  
DDK_150

Giv mig, Gud, en salmetunge (DDK 150)

F-dur Eb-dur
DDK_158

Gud, efter dig jeg længes (DDK 158b)

F-dur  
DDK_183

Guds Søn kom ned fra himmerig (DDK 183)

Mellemstemmerne er mange steder lagt om for at få en mindre mørk harmonisering.
D-dur C-dur
DDK_240

I blev skabt som mand og kvinde (DDK 240)

Lettere at spille på grund af lettere basgang.
F-dur  
DDK_260

Jeg er træt og går til ro (DDK 260)

En mindre hoppende harmonisering med mere liv i takt 2 og 12.
D-dur  
DDK_285

Jesus, dine dybe vunder (DDK 285)

F-dur Eb-dur
DDK_296

Julebuddet til dem, der bygge (DDK 296)

Mere harmonisk liv i takt 1 og 2. Ingen kælderbastone i takt 4's første akkord.
D-dur  
DDK_298

Julen har bragt velsignet bud (DDK 298)

Eb-dur  
DDK_299

Julen har englelyd (DDK 299)

D-dur  
DDK_304

Kirken den er et gammelt hus (DDK 304)

C-dorisk  
DDK_319

Kom, regn af det høje (DDK 319)

C-dur  
DDK_329

Kærlighed til fædrelandet (DDK 329)

D-dur  
DDK_335

Lille Guds barn, hvad skader dig (DDK 335)

Den måske mest iøjnefaldende ændring er nok, at jeg lader takt 6 begynde med G-dur. Jeg synes, der går for meget harmonisk energi tabt ved at bruge en tonika-akkord i grundstilling på dette sted, sådan som koralbogen foreslår.
C-dur  
DDK_341

Lovsynger Herren, min mund og mit indre (DDK 341)

Koralbogen har mange steder tenorstemmen i tertsføring med basstemmen, hvilket efter min mening giver en pågående, grødet klang. Jeg har derfor lagt mellemstemmerne om, hvor jeg kunne komme af sted med det.
D-dur C-dur
DDK_371

Morgenstund har guld i mund (DDK 371)

D-dur C-dur
DDK_391

Nu kom der bud fra englekor (DDK 391b)

G-dur  
DDK_393

Nu rinder solen op (DDK 393)

D-dur  
DDK_399

Nu takker alle Gud (DDK 399)

Eb-dur D-dur
DDK_439

Op dog, Zion! ser du ej (DDK 439)

D-dur C-dur
DDK_485

Sov sødt, barnlille (DDK 485)

Mellemstemmerne er nogle steder lagt om for derved at undgå nogle tunge tertser mellem tenor og bas.
E-mol D-mol
DDK_497

Tak og ære være Gud (DDK 497)

Bedre stemmeføring i takt 3 og 6.
D-dur  
DDK_502

Til himlene rækker din miskundhed, Gud (DDK 502)

D-dur C-dur
DDK_544

Vor Gud han er så fast en borg (DDK 544b)

C-dur Bb-dur
DDK_561

Vær velkommen, Herrens år (DDK 561)

F-dur Eb-dur
DDK_568

Ånden opgav enkesønnen (DDK 568)

D-mol C-mol


Almægtige og kære Gud - særlig udgave

Der bruges en kombination af den gamle koral (til vers 1 og 12)
og en ny koral til mellemversene (vers 2 til 11).

Den nye koral spilles noget hurtige end den gamle.
Læg mærke til den rytmiske vekslen mellem 5/4 og 6/4.

Begge bringes her i C-dur såvel som D-dur med henblik på,
at man midtvejs i salmen kan transponere en tone op.
Koral Köln 1623

C-dur            
D-dur
           
Koral GK 2013

C-dur            
D-dur
           


Nogle alternative melodier til DDS

Den sønderjydske melodi til 'Dybt hælder året i sin gang' (DDS 732)

Koralsats Forspil

Den norske melodi til 'Kjærlighet fra Gud' (DDS 494)

Koralsats Lyt

Lindeman's melodi til 'Påskemorgen slukker sorgen' (DDS 230)

Koralsats  

Caspar Hoffmann's melodi til 'Solen stråler over vang' (DDS 724)

Koralsats Forspil

Om komponisten

Født i 1945. Sognepræst på Nordfyn 1971-2008.
PO-uddannelse fra Løgumkloster Kirkemusikskole med eksamen maj 2004.
2009-2022 ansat som organist i Særslev-Ejlby-Melby på Nordfyn.
Har komponeret salmemelodier, orgelkoraler og -præludier samt lavet en del korsatser.

Georg Klinting
Munke Mose Allé 1 K 2tv
5000 Odense C
tlf. 51 15 79 12

gklinting@gmail.com
www.georganist.dk