Orgelkoraler til gudstjenestebrug

Jeg har komponeret en række orgelkoraler, som først og fremmest er tænkt til brug som præludier til gudstjenesten. Ved at spille en orgelkoral kan organisten gøre den salme nærværende, som koralen er bygget over. Organisten kan dermed yde sit bidrag til den buket af salmer, der er samlet til den pågældende gudstjeneste. Måske kan organisten i sit valg af orgelkoral få vænnet menighedens øre til en ny melodi og således få beredt jordbunden for menighedens tilegnelse af denne melodi.

En enkelt af orgelkoralerne er dog ikke bygget over en salmemelodi, men over melodien til sangen 'Det er hvidt herude'. Jeg forestiller mig, at den kan bruges ved en kyndelmissegudstjeneste.

Koralerne er anført i alfabetisk rækkefølge. Filerne kan frit kopieres uden restriktioner af nogen art.

Almægtige og kære Gud

Orgelkoral for manual med pedal over melodien til Frans af Assisis solsang
             Lyt
Node

Bliv hos os, når dagen hælder

Orgelkoral for manual med pedal over C. E. F. Weyses melodi fra 1838
             Lyt
Node

Den signede dag

Orgelkoral for manual med pedal over C. E. F. Weyses melodi fra 1826
Node

Den store mester kommer

Orgelkoral for manual med pedal/manual alene over C. C. Hoffmanns melodi fra 1878
             Lyt
Node

Det er hvidt herude

Orgelkoral for manual med pedal over Thomas Laubs melodi fra 1914
             Lyt
Node

Et lidet barn så lysteligt

Orgelkoral for manual med pedal/manual alene over Carl C. N. Balles melodi fra 1855
             Lyt
Node

Et trofast hjerte, Herre min

Orgelkoral for manual med pedal over melodi fra Strassburg, 1525
             Lyt
Node

Fra Himlen kom en engel klar

Orgelkoral for manual med pedal over melodi fra 15 årh.
             Lyt
Node

Giv mig, Gud, en salmetunge

Orgelkoral for manual med pedal/manual alene over Thomas Laubs melodi fra 1896
             Lyt
Node

Gør døren høj, gør porten vid! (DDS 84)

Orgelkoral for manual med pedal over melodi fra Genève, 1551
             Lyt
Node

Han, som på jorden bejler

Orgelkoral for manual med pedal over Thomissøns melodi fra 1569
             Lyt
Node

Her kommer, Jesus, dine små

Orgelkoral for manual med pedal/manual alene over J. A. P. Schulz' melodi fra 1786
             Lyt
Node

Hjerte, løft din glædes vinger

Orgelkoral for manual med pedal over Johann Crügers melodi fra 1653
             Lyt
Node

I sne står urt og busk i skjul

Orgelkoral for manual med pedal over J. P. E. Hartmanns melodi fra 1866
Node

I østen stiger solen op

Orgelkoral for manual med pedal over C. E. F. Weyses melodi fra 1837
             Lyt
Node

Jeg ser dit kunstværk, store Gud

Orgelkoral for manual med pedal over Sperontes' melodi fra 1736
             Lyt
Node

Jeg vil din pris udsjunge

Orgelkoral for manual med pedal/manual alene over melodi fra Hamburg, 1598
             Lyt
Node

Jesus, min drot

Orgelkoral for manual med pedal over Thorvald Aagaards melodi fra 1920
             Lyt
Node

Kimer, I klokker!

Orgelkoral for manual med pedal over Henrik Rungs melodi fra 1857
             Lyt
Node

Morning has broken

Orgelkoral for manual med pedal over gælisk melodi fra 1888
Node

Nu bede vi den Helligånd

Orgelkoral for manual med pedal/manual alene over Johann Walters melodi fra 1524
             Lyt
Node

Påskeblomst, hvad vil du her

Orgelkoral for manual med pedal over Carl Nielsens melodi fra 1910
             Lyt
Node

Se, nu stiger solen

Orgelkoral for manual med pedal over Oluf Rings melodi fra omkring 1915.
             Lyt
Node

Sig nærmer tiden

Orgelkoral for manual med pedal over Oluf Rings melodi fra 1922
Node

Sig nærmer tiden - manual udgave

Orgelkoral for manual alene over Oluf Rings melodi fra 1922
Node

Som markens blomst henvisner fage

Orgelkoral for manual med pedal over Niels W. Gades melodi fra omkring 1860.
             Lyt
Node

Sorrig og glæde de vandre til hobe

Orgelkoral for manual med pedal over visemelodi fra omkring 1670
             Lyt
Node

Udrust dig, helt fra Golgata

Orgelkoral for manual med pedal over Niels W. Gades melodi fra omkring 1856
             Lyt
Node

Vidunderligst af alt på jord

Orgelkoral for manual med pedal over Chr. Barnekows melodi fra 1870
             Lyt
Node

Vor Herres Jesu mindefest

Orgelkoral for 2 manualer med pedal over Bartholomäus Gesius' melodi fra 1603
             Lyt
Node

Om komponisten

Født i 1945. Sognepræst på Nordfyn 1971-2008.
PO-uddannelse fra Løgumkloster Kirkemusikskole med eksamen maj 2004.
2009-2022 ansat som organist i Særslev-Ejlby-Melby på Nordfyn.
Har komponeret salmemelodier, orgelkoraler og -præludier samt lavet en del korsatser.

Georg Klinting
Munke Mose Allé 1 K 2tv
5000 Odense C
tlf. 51 15 79 12

gklinting@gmail.com
www.georganist.dk