Motetter til gudstjenestebrug


På denne side præsenteres en række motetter over salmetekster, som overvejende er hentet fra Den Danske Salmebog. Motetterne er henvendt til professionelle kirkekor såvel som amatørkor med kirkelig tilknytning. Satserne er let tilgængelige og skulle være til at binde an med for ethvert blandet amatørkor. Det gælder i særdeles de satser, der kun har én herrestemme. En enkelt sats er for 3-stemmigt damekor (SSA), og en er for blot to stemmer (SB).

Den enkelte motet leverer et musikalsk bidrag til gudstjenesten. Den leverer også et tekstmæssigt bidrag, idet man som organist normalt vil vælge en motet, hvis tekst ikke er repræsenteret i den pågældende gudstjenestes fællessalmer. Motettens korsats kan være bygget over en melodi, som menigheden kender. Eller den kan være bygget over en ukendt melodi. I sidstnævnte tilfælde vil korets fremførelse af den ny salmemelodi berede jordbunden for, at den nye melodi på et tidspunkt kan indføjes i menighedens repertoire af kendte salmemelodier.

Nogle af mine korsatser et bygget over egne salmemelodier (se den kommenterede orgeludgave af disse under 'Nye melodier til gamle og nye salmer'), andre er bygget over kendte melodier. Noderne kan frit downloades, kopieres og benyttes uden begrænsninger af nogen art.

Det samme gælder lydfilerne, som er lavet på computer. Da det er nærmest umuligt at lave en ordentlig syntetisk gengivelse af et motetkors lyd har jeg for det meste ladet de enkelte stemmer været repræsenteret af violin, viola, cello og kontrabas. På trods af begrænsninger med hensyn til rytmisk og dynamisk frasering giver computerindspilningerne et brugbart indtryk af de enkelte satser. For at give et tydeligere indtryk af melodiføringen i de enkelte stemmer – og måske derved lette indstuderingen – har jeg suppleret de enkelte motetters lydfil med særskilte øvefiler til flere af stemmerne.

Klik på linket 'Node' for at se/downloade noden som pdf-fil.
Klik på linket 'Lyt' for at høre/downloade korsatsen som mp3-fil.
Klik på linket 'Alt øve', 'Tenor øve' etc. for at høre/downloade korsatsen med fremhævet understemme. Til enkelte satser er der også et link til 'Sopran øve'.

Motterne er - bort fra de tre første, som ikke refererer til salmebogen - ordnet efter stigende nummer i salmebogen.

ALLE NODERNE KAN DOWNLOADES I SAMLET PAKKE - KLIK PÅ DENNE LINJE


Hvem har givet despoter magt?

Salmetekst skrevet af Georg Klinting i november 2022
til melodi fra Modest Musorgskij's opera 'Boris Godunov'. To-stemmig sats
Lyt
Node

Der truer os i tiden

Korsats over Ole Wivels sangtekst fra 1959
SATB korsats af GK 2015. Egen melodi. Gennemkomponeret med alle 7 vers.
Node

Logos-hymnen

Den oprindelige hymne i Joh. 1,1-18
Teksten rekonstrueret af dr. theol. Knud Ottosen 2009
SATB korsats af GK 2011. Kan også spilles som orgelsats til menighedens sang.
Lyt
Node
DDS
 17

Almægtige og kære Gud - Solsangen (DDS 17)

Tekst af Frans af Assisi 1225-26, Johs. Jørgensen 1895 og Johs. Johansen 1978.
SAB korsats bygget over melodi Köln 1623 samt egen melodi (sats GK 2013).

Vers 1 og 12 synges efter den gamle koral, mellemversene efter den nye.
Tekstblad til brug sammen med nodearket
Node
DDS
 18

Som fisk i hav og fugl i luft (DDS 18)

Tekst af N. F. S. Grundtvig 1843-45.
SAB korsats bygget over egen melodi 2007 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
 19

O Gud, fornuften fatter ej (DDS 19)

Tekst af J. H. Schrader 1731. H. A. Brorson 1734.
SAB korsats bygget over egen melodi 2008 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
 20

Jeg ser dit kunstværk, store Gud (DDS 20)

Tekst af Ambrosius Stub 1754-58.
SAB korsats bygget over melodi af Sperontes 1736 (sats GK 2009).
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
 21

Du følger, Herre, al min færd (DDS 21)

Tekst af K. L. Aastrup 1971.
SAB korsats bygget over egen melodi 2007 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
 22

Gådefuld er du, vor Gud! (DDS 22)

Tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen 1993.
SATB korsats bygget over egen melodi 2009 (sats GK 2009).
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Node
DDS
 44

Urolige hjerte! (DDS 44)

Tekst af N. F. S. Grundtvig 1851.
SATB korsats bygget over melodi af Viggo Kalhauge 1856 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Node
DDS
142

Kom, følg i ånden med (DDS 142)

Tekst af N. F. S. Grundtvig 1853.
SATB korsats bygget over egen melodi 2008 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Node
DDS
154

En bondemand går ud at så (DDS 154)

Tekst af Johannes Johansen 1975.
SAB korsats bygget over melodi af Seth Calvisius 1594 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
164

Øjne, I var lykkelige (DDS 164)

Tekst af N. F. S. Grundtvig 1864 og 1868.
SAB korsats bygget over melodi af Heinrich Nutzhorn 1866 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
172

Se, vi går op til Jerusalem (DDS 172)

Tekst af Paul Nilsson 1906. Helge Severinsen 1997.
SAB korsats bygget over svensk melodi fra 1697 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
176

Se, hvor nu Jesus træder (DDS 176)

Tekst af Thomas Kingo 1689. J. P.Mynster 1845.
SATB korsats bygget over egen melodi 2009 (sats GK 2009).
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Node
DDS
184

Mørket skjuler jorderige (DDS 184)

Tekst af Thomas Kingo 1689.
SATB korsats bygget over egen melodi 2008 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Node
DDS
216

Der venter bag langfredags nat (DDS 216)

Tekst af K. L. Aastrup 1937-39.
SATB korsats bygget over egen melodi 2007 (sats GK 2009).
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Node
DDS
244

Hvor lifligt er det dog at gå (DDS 244)

Tekst af Thomas Kingo 1689.
SAB korsats bygget over egen melodi 2007 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
245

Opstandne Herre, du vil gå (DDS 245)

Tekst af Johannes Johansen 1976 og 1990.
SAB korsats bygget over melodi af Severus Gastorius 1681 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
323

Kirken den er et gammelt hus (DDS 323)

Tekst af N. F. S. Grundtvig 1836 og 1853.
SAB korsats bygget over egen melodi 2006 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
392

Himlene, Herre, fortælle din ære  (DDS 392)

Tekst af N. F. S. Grundtvig 1837.
SAB korsats bygget over melodi af Pontoppidan 1740 (sats GK 2004).
Lyt
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
435

Aleneste Gud, i Himmerig (DDS 435)

Tekst af C. J. Brandt 1888 med forlæg tilbage fra 2. årh.
SSA korsats bygget over melodi fra Leipzig 1539 (sats GK 2004).
Lyt
Sopran II øve
Alt øve
Node
DDS
508

Bryd frem, mit hjertes trang at lindre  (DDS 508)

Tekst af L. A. Gotter 1714. H. A. Brorson 1734.
SAB korsats bygget over melodi af H. O. C. Zinck 1801 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
538

At sige verden ret farvel (DDS 538)

Tekst af N. F. S. Grundtvig 1843 og 1845.
SAB korsats bygget over melodi af A. P. Berggreen 1849 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
555

Jeg ved et evigt Himmerig (DDS 555)

Tekst af Hans Christensen Sthen omk. 1600. Bearb. C. J. Brandt 1872 og 1885.
SAB korsats bygget over egen melodi 2009 (sats GK 2009).
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
557

Her vil ties, her vil bies (DDS 557)

Tekst af H. A. Brorson 1765.
SAB korsats bygget over melodi af A. P. Berggreen 1854 (sats GK 2004).
Lyt
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
587

Guds egen kære Søn har sagt os for sin bøn (DDS 587)

Tekst af K. L. Aastrup 1936 og 1938.
SAB korsats bygget over egen melodi 2009 (sats GK 2009).
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
588

Herre, gør mit liv til bøn (DDS 588)

Tekst af Johannes Johansen 1989, 1990 og 1994.
SATB korsats bygget over egen melodi 2009 (sats GK 2009).
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Node
DDS
596

Kender du den livsens kilde (DDS 596)

Tekst af H. A. Timm 1834.
SAB korsats bygget over melodi af A. P. Berggreen 1841 (sats GK 2003).
Samme melodi og sats som til 'Jesus, at du blev min broder' (DDS 694)
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Node
DDS
634

Du ved det nok, mit hjerte (DDS 634)

Tekst af Kaj Munk 1938.
SATB korsats bygget over egen melodi 2006 (sats GK 2009).
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Node
DDS
652

Vor Herre! til dig må jeg ty (DDS 652)

Tekst af N. F. S. Grundtvig 1840.
SAB korsats bygget over melodi af Thomas Laub 1915 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
679

Et trofast hjerte, Herre min (DDS 679)

Tekst af Hans Christensen Sthen 1586. C. J. Brandt 1885.
SATB korsats bygget over egen melodi 2006 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Node
DDS
683

Den nåde, som vor Gud har gjort (DDS 683)

Tekst af Thomas Kingo 1699.
SATB korsats bygget over egen melodi 2008 (sats GK 2009).
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Node
DDS
685

Vor Gud er idel kærlighed (DDS 685)

Tekst af Thomas Kingo 1699.
SAB korsats bygget over egen melodi 2008 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Baryton øve
Node
DDS
694

Jesus, at du blev min broder (DDS 694)

Tekst af N.F.S. Grundtvig
SAB korsats bygget over melodi af A. P. Berggreen 1841 (sats GK 2003).
Samme melodi og sats som til 'Kender du den livsens kilde' (DDS 596)
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Node
DDS
706

I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706)

Tekst af Johs. Johansen 1977 og 2001.
SATB korsats bygget over egen melodi 2006 (sats GK 2009).
Lyt
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Node
DDS
717

I går var hveden moden (DDS 717)

Tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen 1994 og 2000.

SATB korsatser bygget over egen melodi 2007 (sats GK 2009 og sats GK 2023).
Node 1)

Node 2)

Om komponisten

Født i 1945. Sognepræst på Nordfyn 1971-2008.
PO-uddannelse fra Løgumkloster Kirkemusikskole med eksamen maj 2004.
I 2009 ansat som organist i Særslev-Ejlby-Melby på Nordfyn.
Har komponeret salmemelodier, orgelkoraler og -præludier samt lavet en del korsatser.

Georg Klinting
Munke Mose Allé 1 K 2tv
5000 Odense C
tlf. 51 15 79 12

gklinting@gmail.com
www.georganist.dk