Fortløbende liste over hjemmesidens opdateringer


11. juli 2024

Salmernes melodier er et underprioriteret område i folkekirken   Debatindlæg på Kirke.dk

Maj-juni 2024

Motet: 'Du følger, Herre, al min færd' (DDS 21)
Motet: 'Sorrig og glæde de vandre til hobe (DDS 46)
Motet: 'Mig lyster nu at træde' (DDS 141)
Motet: 'Der venter bag langfredags nat' (DDS 216)
Motet: 'I den nat af stumme skrig' (DDS 239)
Motet: 'Kom, Gud Helligånd, kom brat' (DDS 305)
Motet: 'Hvor Gud sit hus ej bygge vil' (DDS 328)
Motet: 'Du fylder mig med glæde' (DDS 371)
Motet: 'Udrust dig, helt fra Golgatha' (DDS 536)
Motet: 'Kom, hjerte, tag dit regnebræt' (DDS 714)

Lydfiler - gå til siden Motetter

29. maj 2024

Konfirmationen snylter på dåben   Debatindlæg på Kirke.dk

16. april 2024

H. Schütz: Selig sind die Toten og
Josquin des Prés: Qui velatus facie fuisti

Gå til "Kormusik.htm"

27. februar 2024

Opfordring til biskopperne: Inddrag præsterne i højmessens fornyelse

25. februar 2024

Trosbekendelsen som fast led i gudstjenesten er en misforståelse

26. januar 2024

Urolige konfirmander kalder på nytænkning - også af ritualet

23. januar 2024

6 nye motetter SAB over egne koraler kan downloades her eller fra siden med Motetter

Ét vidste han om vejen frem (DDS_173)
Midt iblandt os er Guds rige (DDS_320)
Herre, jeg vil gerne tjene (DDS_373)
Nåden er din dagligdag (DDS_522)
At tro er at komme til det, der er større (DDS_582)
Et trofast hjerte, Herre min (DDS_679)

2. januar 2024

Konfirmationen som menighedsopbyggende handling

27. december 2023

2 nye gennemkomponerede SATB motetter kan downloades her eller fra siden med Motetter

Saligprisningerne (Matt. 5,2-12)
Her er ikke forskel på jøde og græker (Gal. 3,27-28)

6. december 2023

10 nye/reviderede, gennemkomponerede motetter SATB kan downloades her eller fra siden med Motetter

Det er hvidt herude (HS_270)
Der truer os i tiden (HS_182)
Fuglen har rede (DDS_163)
Mørket skjuler jorderig (DDS_184)
Der venter bag langfredags nat (DDS_216)
Det er så sandt, at ingen så (DDS_238)
Du ved det nok, mit hjerte (DDS_634)
Guds fred er glæden i dit sind (DDS_678)
Et trofast hjerte, Herre min (DDS_679)
I går var hveden moden (DDS_717)

6. december 2023

Vi behøver ikke en slankere salmebog, for den findes allerede  Debatindlæg på Kirke.dk.

23. oktober 2023

Sæt fortællingen om Jesu dåb i centrum af nyt dåbsritual  Debatindlæg på Kirke.dk.

29. september 2023

Dåbsritualet er i konflikt med sakramentlæren.  Debatindlæg i Præsteforeningens Blad

26. september 2023

Lad os dog få en ordentlig højmessereform!  Debatindlæg på Kirke.dk

5. september 2023

Link til side med udvalgte korværker - partiturer og lydfiler

7. august 2023

Vis større tillid til præsterne  Kronik i Kristeligt Dagblad

2. august 2023

Ny node: J.S. Bach: 'Acht kleine Praeludien und Fugen I' (BWV 553)
Ny node: J.S. Bach: 'Acht kleine Praeludien und Fugen II' (BWV 554)
Ny node: J.S. Bach: 'Acht kleine Praeludien und Fugen III' (BWV 555)

Ny node: J.S. Bach: 'Præludium i E-mol' - for orgel uden pedal
Ny node: J.S. Bach: 'Fuga i E-mol' - for orgel uden pedal

Ny node: D. Buxtehude: 'Præludium i F-dur' - for orgel uden pedal

13. juli 2023

Kommissorium blottet for lidenskab.  Kommentar i Kristeligt Dagblad
Dåben set gennem dramaturgiske briller.  Debatindlæg på www.kirke.dk

20. juni 2023

Samordning af gudstjenester skal redde orgelmusik i kirken.  Kommentar i Kristeligt Dagblad

17. maj 2023

Nyt forslag til dåbsritual er spændende, men ufærdigt.  Debatindlæg på www.kirke.dk
Forslag: Giv højmessen fri i en toårig forsøgsperiode!   Debatindlæg på www.kirke.dk

20. marts 2023

Autoriserede kollekter er en anakronisme.   Debatindlæg i Præsteforeningens Blad

7. november 2022

Ny motet: 'Hvem har givet despoter magt?' - nodeark
Ny motet: 'Hvem har givet despoter magt?' - lydfil

7. oktober 2022

Artikel:   Har biskopperne helt opgivet at forny højmessen? Kronik i Kristeligt Dagblad
Ny node: W. A. Mozart: 'Ave Verum Corpus' arr. for orgel. Manual + pedal

28. marts 2022

Ny node: Alexandre Guilmant: 'Communion' for orgel. Manual + pedal
Ny node: Francois Couperin: 'Recit de Chromhorne' for orgel. To manualer + evt. pedal
Ny node: Theodore Dubois: 'Prélude (Andante)' for orgel. Manual + pedal
Artikel:   Er liturgiprojektet ved at gå i sig selv? Indlæg i Præsteforeningens Blad

15. januar 2022

Ny node: César Franck: 'Moderato con moto' for orgel. (Et manual med pedal)
Ny node: Langgaard: 'Vægtervers' for orgel. Arr. af GK 2021
Ny node: Rued Langgaard: 'Vægtervers' for orgel med vocal. Arr. af GK 2021
Artikel:   Fri, men fast højmesse. Indlæg 3. jan 2022 i Kristeligt Dagblad

Nye noder den 30. marts 2021

John Dowland: 'The Danish King's Galliard' for 2 manualer og pedal
'Visa från Orsa'. Ny version
'Visa från Orsa'. Med overstemme
Thorvald Aagaard: 'Festpræludium'

Nyhed den 17. januar 2021

Ny version af MidiEdit og MidiEdit_Tekst. (Gå til download-siden).
Forskellige mindre forbedringer.

Nyhed den 11. jan. 2020

Hvordan ser biskopperne på dåbsritualet? Indlæg i Kristeligt Dagblad (2020)

Nyheder den 16. okt. 2019

Dåbsritualet er problemet - ikke dåben! Artikel i Præsteforeningens Blad (2019)
Menighedsrådet og liturgidebatten. Artikel i Menighedsrådenes Blad (2019)

Ny node: Kom maj, du søde milde. Arr. for orgel

Nyheder den 22. aug. 2019

På tide med en reform af gudstjenesten - kronik i KD
Forslag til vejledende standardliturgi for folkekirkens gudstjeneste (2019)

Nyheder den 13. maj 2019

Ny node: Brautzug aus Lohengrin
Ny node: Da pacem, Domine - 4-stemmig kanon af M. Franck
Ny node: Ny version af Gånglåt från Äppelbo

Kronik:   Reform af gudstjenesten i sigte?

Nyt den 22. marts 2019

Kronik:   Hvad med Jesu egen dåb?

Nyheder den 10. marts 2019

Ny node: Edvard Griegs "Vægtersang" udsat for orgel
Ny node: Orgelkoral over Weyses melodi til "Den signede dag"

Nyheder den 22. april 2018

Ny side med et værk af Heinrich Schütz

MidiEdit version 5.04 med forbedret håndtering af sats uden fast taktart.
Gå til DOWNLOAD og hent seneste udgave.

Nyheder den 2. februar 2018

Artikel om folkekirkens gudstjenesteliturgi: Signalforvirring i brugen af alteret

MidiEdit version 5.02 har forbedret export til ABC-formatet + et par mindre forbedringer.

Nyheder den 3. januar og igen den 9. jan. 2018

MidiEdit version 4.90 -> 5.00 har fået tilføjet tre funktioner:

En Midi-fil fra harddisk (eller USB-nøgle) kan indsættes direkte
i den aktuelle fil på to måder:


1. Brug Ctrl+Shift+Alt+I til at åbne den fil, der skal indsættes i den aktuelle fil.

Den indsættes i nye spor under det nederste spor. Evt. becifringslinie bibeholdes.

2. Eller brug Ctrl+Alt+I til at åbne den fil, der skal indsættes i den aktuelle fil.

Den indsættes det sted, hvor markøren er. Den indsatte fil er markeret som blok.
Evt. ny taktart og/eller toneart kan indsættes ved starten af den indsatte blok.

3. Ved becifringer kan akkorder skjules enkeltvis efter behov.(Brug tast "H")

Skjulte akkorder afspilles ikke i playback og printes ikke med i pdf-filen!
Afspilning af becifringslinie fungerer nu også korrekt ved satser med optakt.

Gå til DOWNLOAD Hent seneste udgave og leg med mulighederne!

Nyheder den 23. dec. / 30. dec. 2017

MidiEdit version 4.80 nu 4.84 har to væsentlige forbedringer:

1) Becifringer gengives nu ved playback. (Test-fil er vedlagt).

2) MidiEdit er nu udstyret med en halvautomatisk koralharmonisering-funktion,
som gør det ret underholdende at lave en firestemmig harmonisering af en melodi!
Fremgangsmåden er beskrevet i hjælpefilen MidiEdit_intro.pdf (Appendix E).
Hent pakken fra download siden.

(I version 4.84 er en fejl i version 4.80 blevet rettet, således at den halvautomatiske harmonisering nu fungerer lige godt på melodier med og uden optakt).

Nyheder den 18.sept. / 2. okt.2017

En tekst om dåb: Det mishandlede dåbsritual - artikel i KD (2017)

MidiEdit version 4.66 har en række mindre forbedringer,
blandt andet kan filen MidiEdit.cfg nu bruges til at
styre default fontstørrelse, samt om nye filer skal indeholde
definitioner for evt. "copyright line" og "tag line".

Hent pakken eller evt. blot selve programfilen fra download siden.

Nyheder den 8. juli 2017

Ny node: He shall feed his flock - Arie fra G. F. Händels Messias [nr. 18]
Ny node: He shall feed his flock - Duetto fra G. F. Händels Messias [nr. 18a]

Disse to noder viser, hvad MidiEdit formår!

MidiEdit version 4.64 har en række mindre forbedringer,
blandt andet bedre horisontal og vertikal placering af tekststrenge.
Hent pakken eller evt. blot selve programfilen fra download siden.

Nyheder den 29. maj 2017

Ny node: Th. Aagaard: 25 Præludier til Gudstjenesten nr. 1
Ny node: Th. Aagaard: 25 Præludier til Gudstjenesten nr. 2
Ny node: Th. Aagaard: 25 Præludier til Gudstjenesten nr. 3
Ny node: Th. Aagaard: 25 Præludier til Gudstjenesten nr. 5

Fejl rettet i noden: Samuel Wesley: "Air"

Nyheder den 20. maj 2017

Ny node: Luther: Nu årets bedste tid. Koral
Ny node: Luther: Nu årets bedste tid. SATB korsats

MidiEdit version 4.60 kan nu køre i "Cadenza mode" d.v.s. uden fast taktangivelse.
Se Score menuen (Alt+S,Z). Det er en fordel ved koraler med skiftende taktart.
Score menuen byder også på en ny standardopsætning: orgel med 5 spor (RH + LH + Pedal).

MidiEdit_Text version 1.80 kan nu bruges til at sammensy flere LilyPond filer (.ly)
(Ctrl+Alt+M] således at ét og samme musikdokument kan indeholde flere satser.
Se vedlagte korsats af Leo Hassler samt trosbekendelsen med firestemmige amensvar.

Programpakken kan hentes fra downloadsiden.

Nyheder den 12.-14. april 2017

En fejl er rettet i: Théodore Dubois: "Prélude ou verset"
Ny node: G. Frescobaldi: "Kyrie" i 3 satser
Ny node: Samuel Wesley: "Air"

MidiEdit version 4.56 med bedre håndtering af trioler samt
en række forbedringer ved export til .abc formatet. Kan hentes fra downloadsiden.

Nyheder den 10. september 2016

En del satser fra J. S. Bachs "Orgelbüchlein"

Théodore Dubois: "Prélude ou verset"
F. Chopin: "Prélude nr. 4 i E-mol" arr. for orgel

MidiEdit version 4.52 med bl.a. bedre placering af fermater kan hentes fra downloadsiden.

Opdatering den 21. august 2016

"Herzlich tut mich verlangen" af J.S. Bach
"I know that my redeemer liveth" G.F. Händel, arr. GK 2016
Pakke med ovenstående plus dertil hørende midi-filer og ly-filer
"Præster, kom fri af alteret" - artikel om gudstjenestens liturgi (2016)

Opdatering den 13. juni 2016 - noder og ny programpakke

Mendelssohns bryllupsmarch arr. GK 2016
Te Deum, Prélude af Marc-Antoine Charpentier arr. GK 2016
Lascia_ch'io_pianga af G. F. Händel arr. GK 2015
Orgelkoral over "Sig nærmer tiden"
Orgelkoral over "Sig nærmer tiden" (manual udgave)
Orgelkoral over "Morning has broken"
Nu er MidiEdit kommet i version 4.48 og MidiEdit_Text i version 1.70.

Pausers placering kan nu justeres både generelt og individuelt ( Genvejstasten er S )
I homofone satser med to stemmer pr. system er der gerne en fordel at få pauserne centreret vertikalt. Det modsatte gælder polyfone satser med to stemmer pr. system.

Det er blevet lettere at arbejde med polyfone satser med forskellig lyriktekst til de enkelte stemmer. (Se nærmere i hjælpefilen til MidiEdit). Læs seneste udgave af manualen til MidiEdit

Teksteditoren er forbedret på flere punkter. Hjælpefilen er blevet opdateret.
Gå ind på downloadsiden og hent programpakken der.


Opdatering den 26. april 2016 - MidiEdit version 4.46

Hvis MidiEdit bruges til at lave abc-filer, bør seneste version hentes.
(Nu placeres line breaks nemlig korrekt efter takstreg og ikke før.)
Gå ind på download-siden og hent den nye programfil version 4.46

Opdatering den 7. april 2016 - MidiEdit version 4.44

Repetion-slut-taktstreger gengives nu korrekt uanset placering i satsen.
(De overskrives ikke længere af almindelige slut-taktstreger)
Skærmvisning af manuel bindebue ("tie") er ændret til rød bindebue (mere logisk).
Gå ind på download-siden og hent den nye programfil og evt. manualen til version 4.40.
Eller hent hele programpakken!

Salmeteksterne til DDS kan downloades her

Opdatering den 28. marts/2. april 2016 - MidiEdit version 4.42

1. "Split Note" og "Merge Notes" fungerer nu også på hele akkorder!
2. Indsættelse af ekstra taktstreger, line breaks m.v. sker med en forbedret ON/OFF virkemåde
3. Forskellige fejl er rettet i forbindelse med export til ABC-formatet
4. Forbedret skærmvisning af akkordnoder (1/8 noder og kortere).
5. Mere intelligent "Split Note" funktion (i version 4.42)

Gå ind på download-siden og hent den nye programfil og evt. manualen til version 4.40.
Eller hent hele programpakken!

Opdatering den 5. marts 2016 - MidiEdit version 4.26

Korte satser med kun ét system justeres nu til den fulde bredde.
Desuden bedre virkemåde af "No Beam" funktionen under "Note Input".
Udskift blot selve programfilen: MidiEdit.exe
(Ignorer Windows advarsel - filen er OK)

Opdatering den 12. februar 2016

Højmessens fornyelse (12. febr. 2016 i Prf.Blad)
Opfordring til biskopperne om liturgisk konference (2010)
Orgelkoral over "Se nu stiger solen" (Oluf Rings melodi)

Opdatering den 25/29. januar 2016 - MidiEdit version 4.22

Bedre styring af pausers vertikale placering i LilyPond layout'et
Bedre fordeling af bjælker/faner i LilyPond layout'et.
Sammenbinding af 1/8 noder følger nu taktangivelsens grundpuls
- se medfølgende demo-fil 018.mid.

Hent MidiEdit version 4.22 (Ignorer advarsel fra Windows. Filen er OK!)
Hent seneste udgave af manualen til MidiEdit

Hent MidiEdit_Text version 1.68 (Ignorer advarsel fra Windows. Filen er OK!)
Hent seneste udgave af manualen til MidiEdit_Text

Gå til "downloadsiden" for at hente hele programpakken

Forskelligt:

Demo-fil 018.mid
Gammel koralbog - midifiler fra www.salikon.dk
Ovennævnte konverteret efter import i MdiEdit

Opdatering den 17. september 2015

Kronik om folkekirkens liturgiske hængeparti

Bearbejdelse af J. S. Bach "Aria" (oprindelig 2-stemmig)
Fuga af Dandrieu over "Ave Maris stella"
"Fra solens vugge til solens grav" af Buxtehude
"Panis Angelicus" 2-stemmig med klaversats. César Franck
"Panis Angelicus", klaversats. César Franck

Opdatering den 24. juli 2015 - Noder plus opdatering af MidiEdit

Orgelkoral over "Hellig, hellig, hellig"
Orgelkoral over "Sænk kun dit hoved"
Nykomponeret melodi til "Der truer os i tiden"
Orgelkoral over "Der truer os i tiden"
SATB korsats over "Der truer os i tiden"
Chopin Prélude C-mol udsat for orgel

MidiEdit version 4.10 har forskellige forbedringer

Hent MidiEdit version 4.10 - Ignorer advarsel fra Windows. Filen er OK!
Hent manualen til MidiEdit version 4.10

Gå til "downloadsiden" for at hente hele programpakken

Opdatering den 20. februar 2015 - MidiEdit understøtter nu det geniale ABCplus format

MidiEdit version 4.00 samarbejder nu med både LilyPond og EasyABC
som er et freeware program, der kan downloades her fra siden. EasyABC
arbejder ABCplus formatet, som har en enklere syntaks end LilyPond.
MidiEdit kan nu samarbejde med EasyABC. Når MidiEdit gemmer en abc-fil
bliver EasyABC straks sat til at åbne filen. Nu kan man rette i abc-filen
og løbende se resultatet på skærmen.

Hent MidiEdit version 4.00 - Ignorer advarsel fra Windows. Filen er OK!
Setup filen til EasyABC
Manualen til MidiEdit version 4.0
Manualen til ABCplus formatet

Gå til "downloadsiden" for at hente hele programpakken

Opdatering den 1. juni 2014 - MidiEdit nu version 3.70

Nu kan MidiEdit importere midifiler fra www.salikon.dk (Hele koralbogen 1954!)
takket være en specialdesignet importfunktion, som gør det muligt
at lave nodeark ud af midifiler, der primært er beregnet på lydgengivelse.

Pakke med alle midifilerne fra www.salikon.dk
Pakke med ovennævnte konverteret efter import i MdiEdit
Her kan manualen til MidiEdit læses
Hent opdateringspakken "MidiEdit_opdatering_3.70.zip"
eller gå til "downloadsiden" for at hente hele programpakken

Opdatering den 8. marts 2014 - MidiEdit nu version 3.60

Lettere at lave kornoder - SAB og SATB samt Solo eller Duo med klaver.

Her kan manualen til MidiEdit læses
Hent opdateringspakken "MidiEdit_opdatering_3.60.zip"
eller gå til "downloadsiden"

Opdatering den 24. februar 2014 - MidiEdit nu version 3.50

Her kan manualen til MidiEdit læses
Hent opdateringspakken "MidiEdit_opdatering_3.50.zip"
Eller hent hele programpakken "MidiEdit_3.50.zip"

Morgensang fra Elverskud, udsat for orgel og vokalsolo

Opdatering den 13. januar 2014

Bruremarsj fra Østerdalen arr. for orgel
Brureslått fra Øre arr. for orgel
Fughetta over "Som lilliens hjerte kan holdes i grøde"
Ny melodi til DDS 131 "Blåt vælded lys frem"
Jesus bleibet meine Freude arr. for orgel

Opdatering den 18. september 2013

Alternativ udgave af "Almægtige og kære Gud", som kombinerer den gamle koral
med en nykomponeret koral til mellemversene (Se "Alternative harmoniseringer")

SAB motetudgave af ovenstående (Se "Motetter til gudstjenestebrug")

Opdatering den 23. august 2013

Ny harmonisering af "Almægtige og kære Gud" (Se "Alternative harmoniseringer")

"Den russiske bjørn" udsat for orgel (Se "Sange og folkemelodier bearb. for orgel")
"Ack, Värmeland, du sköna" udsat for orgel (Se "Sange og folkemelodier bearb. for orgel")

Opdatering den 4. maj 2013

MidiEdit version 3.20 samt MidiEdit_Text version 1.44

Import af tekst til nodearket:

Lettere at ændre kolonneantal og/eller udskifte teksten med en ny.
Tekstlinier til "arranger", "copyright", "footer", "instrument, "lyricist" og "tag" kan nu integreres i midifilen.

Pagineringsfunktionen er forbedret

Split-node-funktionen kan nu splitte en node i to sammenbundne noder.

Teksteditoren har undergået mindre ændringer. Tysk ß, copyright tegn © og forskellige typografiske citationstegn fx » « kan nemt indsættes i teksten.

Her kan manualen til MidiEdit læses
Her kan manualen til MidiEdit_Text læses
Download side - om installering af MidiEdit, NWPlayer, LilyPond og Frescobaldi

Opdatering den 13. og 21. april 2013

MidiEdit version 3.10 samt MidiEdit_Text version 1.42

Nu kan MidiEdit håndtere volter, segno- og coda-tegn,
pianopedal ON/OFF, orgel fodsætningstegn,
fraseringsbuer ("legato slurs"), overbindingsbuer ("ties"), cæsur-tegn og vejtræknings-tegn,
dynamik-symboler, accent, tenuto, staccato, forskellige slags triller og forslag,
faste og brugerdefinerede tekststrenge.

Altsammen printes ud i pdf-filen og bibeholdes i midifilen, når den gemmes!
Gamle midifiler kan stadig indlæses uden problemer.

NB! Den ny version bruger den medfølgende skriftfont MidiEdit2013.ttf.

Swing-effekt er nu mulig ved afspilning af ottendedelsnoder i 4/4 takt!

Opdatering den 26. februar 2013: MidiEdit version 2.50 samt MidiEdit_Text version 1.40

Nu kan MidiEdit gemme salmetekst i midi-filerne. Det er altså ikke længere nødvendigt at genindlæse teksten via Clipboard, næste gang et nodeark skal bruges.

MidiEdit kan nu også lave becifringer (især til guitarbrug). Se nyt punkt "Chord Names" på hovedmenuen. Becifringerne transponeres automatisk, når nodearket i øvrigt transponeres.

Opdatering den 21. januar 2013: MidiEdit version 2.00 samt MidiEdit_Text version 1.30

Den nye version af MidiEdit indeholder et nyt menupunkt "Create Custom Score Sheet", der giver adgang til at sammesætte nodeark med præcis de stemmer og instrumenter, der er brug for. Til almindelige "koralbogsnoder" med eller uden salmetekst kan man dog stadig klare sig udmærket med de indbyggede nodeark opsætninger, der figurerer i file menuen. Programmets enkelhed i daglig brug er bibeholdt.

Men "Custom Score Sheet" funktionen gør det let at supplere organistens nodeark med nodeark til vokalsolister eller til andre instrumenter fx fløjte eller et transponerende instrument såsom trompet i Bb eller altsaxofon i Eb. To forskellige nodeark (eller for den sags skyld endnu flere) kan laves i én og samme forretningsgang! Mulighederne er legio, og man kan lave sine egne standardsætninger som skabelonfiler, der let kan bruges til nye nodeark.

Opdatering den 10. december 2012:

Demo-pakke: Brug af fraseringskomma

Opdatering den 5. december 2012:

Demo-pakke: Trosbekendelsen uden nodehalse!

Opdatering den 28. november 2012:

DDS-DDK koraler. Pakke med 34 Midi filer til at lave nodeark med MidiEdit
DDS-DDK koraler. Pakke med 34 LilyPond filer til at lave nodeark med MidiEdit_Text

Opdatering den 22. november 2012:

MidiEdit version 1.50 har tre forbedringer:

1. Det er muligt at åbne de dannede nodeark (pdf-filer)
direkte fra MidiEdit (med kommandoen F7)

2. Det er muligt at lave nodeark med lyriktekst mellem noderne.

3. MidiEdit ledsages nu af et tekstprogram, MidiEdit_Text.exe,
der kan håndtere tekst-filer (*.txt), Rich Text-filer (*.rtf)
og ikke mindst LilyPond scriptfiler (*.ly).

Opdatering den 2. oktober 2012:

MidiEdit version 1.40 er nu udstyret med en kortfattet manual på 6 sider.

Enkelte forbedringer. Bl.a. kan udvalgte pausenoder gøres skjulte. (Nyttigt især ved fugasatser).

Opdatering den 21. september 2012:

MidiEdit kan nu håndtere skift af toneart, taktart og nøgle (G-nøgle/F-nøgle)
og gemme ændringerne i midifilerne!

Det samme gælder tvungent linieskift samt explicit visning af nodes fortegn


Se nogle pdf-filer, som viser, hvad version 1.30 kan:

Chopin Prélude opus 28 nr. 20 arr. for orgel
Samme som trio-sats

Et trofast hjerte, Herre min - med skiftende taktart
Samme noteret med c-takt, men med undertrykte og tilføjede taktstreger

Nåden hun er af kongeblod - med udtrakt brug af trioler
Samme, men her med 4/4 takt afløst af 6/8

I den nat af stumme skrig - skift fra D-dorisk til D-dur

Pakke med midi-filerne, som er brugt til at lave disse pdf-filer

Opdatering den 2. og 16. august 2012:

MidiEdit kan nu integrere tekst i nodearket!

Se nogle pdf-filer, som viser, hvad programmet (version 1.10 og senere) kan:

Lysets engel med teksten i 2 kolonner
Lysets engel med teksten i 3 kolonner
Lysets engel som triosats

Den signede dag med teksten i 2 kolonner
Den signede dag med teksten i 3 kolonner
4-stemmig sats med diskantstemme

Ny melodi til DDS 244, teksten i 2 kolonner
Ny melodi til DDS 244, teksten i 3kolonner

Opdatering den 25. juli 2012:

MidiEdit - nyt gratis nodeskrivningsprogram (version 1.00)

Præsentation af et gratis nodeskrivningsprogram, specielt udviklet for organister (version 1.00)

Om udgiveren

Født i 1945. Sognepræst på Nordfyn 1971-2008.
PO-uddannelse fra Løgumkloster Kirkemusikskole med eksamen maj 2004.
2009-2022 ansat som organist i Særslev-Ejlby-Melby på Nordfyn.
Har komponeret salmemelodier, orgelkoraler og -præludier samt lavet en del korsatser.

Georg Klinting
Munke Mose Allé 1 K 2tv
5000 Odense C
tlf. 51 15 79 12

gklinting@gmail.com
www.georganist.dk