Kom, hjerte, tag dit regnebrædt


Evangelisk kantate for SATB kor med strygere og/eller orgel. Varighed ca. 25 minutter.

Kantaten består af otte satser, som nedenfor præsenteres en efter en. Kantaten fremføres af blandet kor for fire stemmer (ganske få steder er alt- eller sopranstemmen delt) med strygere og/eller orgel. Evt. afvekslende, således at fx satserne 2 og 8 udføres med orgel, mens resten udføres med strygere.

Strygereensemblet kan bestå af violin I, violin II, cello I og cello II. Violin II kan erstattes af bratsch, og cello II kan erstattes af kontrabas.

Værket kan frit downloades og kopieres. Ved fremførelsen bør tilhørerne have et tekstblad i hånden med samtlige de tekster, der indgår i kantaten. Tekstbladet kan downloades fra dette link:

           Tekstblad

Hver enkelt sats kan aflyttes ved klik på linket 'Lyt'. Der er tale om en computergenereret indspilning fra musiknotationsprogrammet 'Turandot' med brug af USB lydmodulet 'Prodipe VE' . Målet har været at give et brugbart indtryk af musikken – med det forhold, at en sådan indspilning ikke prætenderer at kunne måle sig med en rigtig live optagelse.

Til brug for indstuderingen af værket har jeg lagt lydfiler ind, hvor de respektive stemmer er fremhævet: 'Sopran øve', 'Alt øve', 'Tenor øve' og 'Bas øve'. I disse filer er repetitionerne i sats 2 og 8 udeladt. Tilsvarende gælder for sats 4, 5 og 6, at de indledende instrumentale passager er skåret væk, således at musikken begynder 2 takter før korets indsats.

Instrumentalmusikken kan som sagt udføres med strygere og/eller med orgel. På min computerindspilning varetages instrumentalmusikken af virtuelle strygere: violin, bratsch, cello og kontrabas. De fire korstemmer har jeg valgt at lade repræsentere ved virtuelle blæsere: trompet I og II samt tuba I og II, da de virtuelle menneskestemmer ('Aahs' og 'Oohs') i mit forhåndenværende lydmoduls gengivelse ikke er distinkte nok.

Noderne kan læses ved klik på de øvrige links i højre kolonne.

1. Præludium

Præludiet – som spilles enten af organisten eller af et strygereensemble – begynder i mørk C-mol, men modulerer til sidst over i C-dur. Denne bevægelse fra mol til dur – fra melankoli til fortrøstning – foregriber den bevægelse fra mol til dur, der er gennemgående for hele værket, idet værket kulminerer med en sats i lys C-dur.
Lyt
Partitur

Orgel

Violiner

Celli

Bratsch

2. Kom, hjerte, tag dit regnebrædt

Teksten til denne sats er Hans Adolf Brorsons salme fra 1732 af samme navn. I salmebogen findes den som nr. 714 i afsnittet kaldet 'Årstiderne'. Det er dog lettere misvisende at betegne Brorsons salme som en årstidssalme. Det er snarere en dommedagssalme, hvor der tales om forgængelighed og dommedag på en måde, der leder tanken hen på den klassiske latinske dødsmesse (Requiem):
1 Kom, hjerte, tag dit regnebræt, skriv op dit levneds dage,
se til, at du kan sanse ret og tænke lidt tilbage!
Hvad har du gjort de mange år, du har i verden levet?
Tænk, trygge sjæl, at alting står i Guds register skrevet!

2 Vel løber tiden hastig hen og bliver evig borte,
men det vil komme vist igen, hvad du i tiden gjorde,
når Gud engang til dommen vil den ganske verden sanke,
og her skal nøje svares til hver gerning, ord og tanke.

3 Hvor skjules mangen svig og list i hjertets fule gemme,
og kåde lysters onde gnist, som ingen kan fornemme!
Da tænker du, det er forglemt, den sag har ingen fare;
men Gud har dog sin dag bestemt, som sligt skal åbenbare.

4 Betænk, betænk, hvor hastigt gik de andre nådesdage!
Hvad om der ej var øjeblik nu mer for dig tilbage!
Og er der end en liden stund for dig endnu i vente,
så tænk, du har så stort et pund og end slet ingen rente!

5 Fald ned med ydmyg hjertens bod for nådens stol og trone,
og bed, at Gud for Jesu blod vil lade sig forsone,
at du herefter bedre må din nådestid anvende
og så ved livets aften få en sød og salig ende!
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Partitur

Orgel

Violiner

Celli

Bratsch

3. Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt

Teksten til denne sats er taget fra Salmernes Bog i det Gamle Testamente, Salme 90
vers 1-7a, 9a, 10a, 12:
Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt.
Før bjergene fødtes, før jorden og jorderig blev til,
fra evighed til evighed er du Gud!
Du lader mennesket vende tilbage til støvet, du siger:
"Vend tilbage I menneskebørn".
Tusind år er i dine øjne som dagen i går, der er forbi som en nattevagt.
Du skyller dem bort, de sover ind, de er som græsset, der gror om morgenen.
Om morgenen da blomstrer det og gror, om aftenen er det vissent og tørt.
Vi går til i din vrede, alle vore dage svinder hen i din vrede.
Vore leveår kan være halvfjerds, eller firs, hvis kræfterne slår til.
At tælle vore dage lære du os, så vi kan få visdom i hjertet.
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Partitur

Orgel

Violiner

Celli

Bratsch

4. Alt har sin stund, hver en ting under himmelen sin tid

Teksten er taget fra Prædikerens Bog i det Gamle Testamente, kap. 3 vers 1-8, 10-11:
Alt har sin stund, hver en ting under himmelen sin tid.
Jeg så det slid, som Gud har givet menneskenes børn at slide med,
alt har han skabt smukt til rette tid.

Tid til at fødes og tid til at dø,
tid til at plante og tid til at rydde,
tid til at dræbe og tid til at læge,
tid til at rive ned og tid til at bygge op,
tid til at græde og tid til at le,
tid til at sørge (en tid til klage) og tid til at danse,
tid til at tie og tid til at tale,
tid til at elske og tid til at hade

Alt har sin stund, hver en ting under himmelen sin tid.
Evigheden har han lagt i deres hjerte, dog således
at menneskene hverken fatter det første eller sidste af, hvad Gud har virket.
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Partitur

Orgel

Violiner

Celli

Bratsch

5. Herre, hvor herligt er dit navn

Teksten er taget fra Salmernes Bog i det Gamle Testamente, Salme 8, vers 2-3a, 4-6, 10:
Herre, vor Herre! hvor herligt er dit navn over hele jorden,
du, som har bredt din pragt ud på himlen!
Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere.
Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, du satte der,
hvad er da et menneske, at du kommer det i hu,
et menneskebarn, at du tager dig af det?
Du har gjort det kun lidt ringere end Gud,
med herlighed og ære har du kronet det.
Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden!
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Partitur

Orgel

Violiner

Celli

Bratsch

6. Mangfoldige gange, på mangfoldige måder

Til denne sats er brugt tre tekster fra det Ny Testamente:

Hebræerbrevet kap. 1 vers 1-2a, 3a,
Galaterbrevet kap. 3 vers 27
samt Kolossenserbrevet kap. 2 vers 14:
Mangfoldige gange, på mangfoldige måder
har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne,
men nu ved dagenes ende
har han talt til os gennem sin søn,
hvem han har indsat som arving til alle ting.

Han er Guds herligheds afglans og hans væsens udtrykte billed,
og han bærer alt med sit mægtige ord.

I, som blev døbt til Kristus, I har alle iført jer Kristus!

Han udsletted det anklagende skyldbrev, som var imod os.
Han tog det bort ved at nagle det til korset.
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Partitur

Orgel

Violiner

Celli

Bratsch

7. Her er ikke forskel på jøde og græker

Teksten er de revolutionerende ord af Paulus i Galaterbrevet kap. 3 vers 27-28:
Her er ikke forskel på jøde og græker, træl og fri, mand og kvinde.
I, som blev døbt til Kristus, er alle ét i Kristus Jesus.
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Partitur

Orgel

Violiner

Celli

Bratsch

8. Den signede dag med fryd vi ser

Teksten er fire udvalgte vers af N.F.S. Grundtvigs salme fra 1826 og 1846, som er gengivet fra salmebogens nr. 402. Melodien er C. E. F. Weyses melodi, som er uløseligt knyttet til denne salme. Men melodien er iklædt en ny harmonisering, og på det sidste vers synger sopranerne en overstemme, der kaster glans over tekst og melodi og således lader det sidste vers af 'Den signede dag' blive kantatens ultimative budskab:
1 Den signede dag med fryd vi ser
af havet til os opkomme;
den lyse på himlen mer og mer,
os alle til lyst og fromme!
Det kendes på os som lysets børn,
at natten hun er nu omme!

3 Om levende blev hvert træ i skov,
og var så hvert blad en tunge,
de kunne dog ej Guds nådes lov
med værdelig røst udsjunge;
thi evig nu skinner livets lys
for gamle og så for unge.

4 Thi takke vi Gud, vor Fader god,
som lærken i morgenrøde,
for dagen, han os oprinde lod,
for livet, han gav af døde;
den signede dag i Jesu navn
os alle vort liv forsøde!

7 Så rejse vi til vort fædreland,
dér ligger ej dag i dvale,
dér stander en borg så prud og grand
med gammen i gyldne sale;
så frydelig dér til evig tid
med venner i lys vi tale.
Lyt
Sopran øve
Alt øve
Tenor øve
Bas øve
Partitur

Orgel

Violiner

Celli

Bratsch

Om komponisten

Født i 1945. Sognepræst på Nordfyn 1971-2008.
PO-uddannelse fra Løgumkloster Kirkemusikskole med eksamen maj 2004.
2009-2022 ansat som organist i Særslev-Ejlby-Melby på Nordfyn.
Har komponeret salmemelodier, orgelkoraler og -præludier samt lavet en del korsatser.

Georg Klinting
Munke Mose Allé 1 K 2tv
5000 Odense C
tlf. 51 15 79 12

gklinting@gmail.com
www.georganist.dk